W Centrum Medycznym PZU Zdrowie Warszawa Górnośląska prowadzimy kompleksową obsługę firm w zakresie Medycyny Pracy.  Dobra lokalizacja naszych placówek w Śródmieściu (ul. Górnośląska 4a) i na Mokotowie (ul. Etiudy Rewolucyjnej 48) umożliwia pracownikom wygodny dojazd.

Nasza oferta w zakresie medycyny pracy zawiera pełny zakres usług, obejmujących wszystkie badania i konsultacje lekarskie wymagane przepisami prawa dla pracownika na danym stanowisku pracy.

 

RODZAJ BADANIA

BADANIE

wstępne

  • nowych pracowników przed rozpoczęciem pracy,
  • pracowników po zmianie stanowiska pracy,
  • jeżeli zmieni się charakter stanowiska pracy – pojawią się nowe narażenia,

okresowe

  • dla osób pracujących już na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia,

kontrolne

  • dla każdego pracownika, który przebywał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż
    30 dni, zobowiązanego poddać się badaniom w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego przed ponownym podjęciem pracy,

końcowe

  • pracowników kończonych pracę w danych zakładzie, w przypadku gdy pracownicy w trakcie pracy byli narażeni na czynniki szczególnie szkodliwe,

okulistyczne

  • realizowane na prośbę pracownika, związane ze zgłoszeniem pogorszenia się wzroku oraz refundacją okularów.

Przegląd stanowisk pracy.

Udział lekarza Medycyny Pracy w komisjach BHP.

 

Jesteś zainteresowany ofertą dla swojej firmy?
Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń do naszego działu sprzedaży
785 992 616

 

Wypełnij formularz, aby otrzymać ofertę

* Bez uzupełnienia tego pola, PZU Zdrowie nie będzie mogło skontaktować się z Państwem w celu realizacji zgłoszenia.
** Proszę o wybór dowolnej formy kontaktu. W przypadku nie uzupełnienia pól w żadnej z proponowanych form kontaktu, PZU Zdrowie nie skontaktuje się z Państwem.

Administratorem podanych danych jest PZU Zdrowie SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 13, 02-673 Warszawa(dalej: PZU Zdrowie”). W PZU Zdrowie powołany jest Inspektor Ochrony Danych, do którego można kierować zapytania na adres: IODzdrowie@pzu.pl. Pani Pana Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi w zgłoszonej sprawie, w tym jednorazowego przedstawienia oferty PZU Zdrowie. Podanie danych osobowych w poniższym formularzu jest dobrowolne, jednak niezbędne do tego, aby PZU Zdrowie mogło się z Państwem skontaktować i przedstawić ofertę.

W celu zapoznania się pełną treścią klauzuli informacyjnej kliknij TUTAJ.

[Administrator Danych]

Administratorem danych osobowych jest PZU Zdrowie z siedzibą w Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 13, 02-673 Warszawa. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail IODzdrowie@pzu.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.

[Inspektor Ochrony Danych]

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail: IODzdrowie@pzu.pl lub pisemnie na adres: PZU Zdrowie SA, IOD, ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa.

[Przetwarzanie danych]

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi w zgłoszonej sprawie, w tym przedstawienia oferty PZU Zdrowie – podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolnie wyrażona przez Panią/Pana zgoda.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.

[Okres przechowywania danych]

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji celu w związku, z którym zostały zgromadzone lub do czasu odwołania przez Panią/Pana wyrażonej zgody.

[Przekazywanie danych]

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, np. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

[Pani/Pana prawa]

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.